Ders İçerikleri | Görsel İletişim Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Ders İçerikleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: GİT101 İletişim Bilimlerine Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Ders; iletişim bilimlerinin genel çerçevesini oluşturan temel kavramlar, iletişim becerilerinin güçlendirilmesine ilişkin çözüm ve öneriler, kişilerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt iletişimi, kitle iletişimi, kamusal iletişim, uluslararası iletişim ve kültürlerarası iletişim gibi konuları kapsar.
Ders Kodu ve Adı: GİT103 Temel Bilgi Teknolojileri
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar, Bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi, İşletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısayollar, uygulamalar, İşlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı, sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı, bilgisayar ağları, temel kavramlar ve tanımları, bilgisayar ağları bileşenleri ve türleri, internetin kullanımı, WWW, Browserlar, FTP, Arama Motorları, e-mail hesapları, bilgisayar yardımı ile problem çözme.
Ders Kodu ve Adı: GİT105 Temel Sanat Eğitimi 1
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği:

Bakmak ile görmek arasındaki fark,

Görsel algı kuralları

Tasarım kavramı

Tasarımın temel öğeleri  ve ilkeleri

Nokta, çizgi, leke, renk, doku,

Ritm, ahenk, uyum, benzerlikler, zıtlıklar, hiyerarşi, tekrarlar

Perspektif, çizgisel perspektif, tek kaçışlı, iki kaçışlı,üç kaçışlı perspektif

Renk perspektifi

 

Ders Kodu ve Adı: GİT107 Sanat Tarihi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Sanatsal ifade biçimlerinin tarihsel süreç içinde ne gibi değişimlerden geçtiğine dair kronolojik bilgi aktaran bu ders, öğrencilerde sanatsal ve kültürel üretim hakkında görsel bir duyarlılık geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, tasarım, kompozisyon, renk, ışık, doku, mekan, zaman, temsil gibi kavramların sanatsal açılımının yapılabilmesi, eserleri analiz edebilmeye yönelik temel becerilerin kazandırılması da hedeflenir.
Ders Kodu ve Adı: GİT109 Görme Biçimleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bu ders kapsamında, bizi çevreleyen ve farklı maksatlar ile üretilmiş olan çeşitli görsel malzemeler incelenir. Sanat tarihinin gelişim süreci içinde görsellerin bize ilettiği mesajlar çözümlenir. Biçim ve içerik arasındaki bağlantılar irdelenir. Güncel örnekler analiz edilir.
Ders Kodu ve Adı: GİT120 Desen 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Temel olarak akademik desen nitelikli bir anlayışla ders işlenecektir. 14 haftalık süreçte: Desen nedir; amacı, işlevi ve günümüzdeki durumu Desen çalışmasında temel araç-gereçler; kalem, kağıt, çizim ortamları Çizime başlarken; duruş, bakış, tutuş, gözlem ve çizim yüzeyinin denetimi Kağıda yerleştirme; ölçümleme ve konumlandırma Figürde oran-orantı; kanon, parça-bütün ilişkisi Figürde boşluk-doluluk ve plan; (düzlem-derinlik algısına yönelik) ön-arka ilişkisi.
Ders Kodu ve Adı: GİT112 Görüntü Okuma
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Ders boyunca, hareketli ve durağan görüntülerin anlamlandırılmasına ve sanatsal bir bakış açısı ile çözümlenmesine yönelik teorik bilgiler aktarılır. Farklı ülkelerde çekilmiş kısa konulu filmler, belgeseller, reklam filmleri vb. görseller incelenerek, öğrencilerin analiz pratiği edinmeleri sağlanır.
Ders Kodu ve Adı: İNG101 İngilizce 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu ders 14 haftalık bir program olup; temel düzey (A1) İngilizce bilgi ve becerilerini öğrencilerin bölüm bilgileri ile eş zamanlı ve de konu uyumu olacak şekilde planlanmıştır. Öğrenciler, temel düzeydeki yapılar, kalıplar ve kelimeleri öğrenip bölüm bilgilerini kullanarak alanları ile ilgili İngilizce içerik üretebileceklerdir.
Ders Kodu ve Adı: TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikâye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .
Ders Kodu ve Adı: SSP101 Sosyal Sorumluluk Projeleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği:

Sosyal sorumlulukla ilgili hedef kitle, sosyal hizmet, toplumsal duyarlılık gibi kavramları açıklayan derste, bir sosyal sorumluluk projesinin en baştan en sona nasıl planlanacağı ve nasıl uygulanacağı işlenir. Hazırlanmış olan formlarla projeler belirli formatlarla takip edilir ve sonlandırılır.

 

Ders Kodu ve Adı: İNT100 Üniversite Hayatına Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 1  / ECTS;  AKTS: 1)
Ders İçeriği: Üniversite oryantasyon dersidir.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: GİT102 İletişim Kuramları
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Kitle iletişime dair önemli gelişmeleri eleştirel yönden ele alacaktır. Anlatım ve tartışma yoluyla verilecek olan bu eleştirel bakış açısı, kitle iletişiminin neyi, neden, nasıl yaptığını, etki ve imalarını kavrayabilme.
Ders Kodu ve Adı: GİT104 Temel Bilgisayar Bilimleri
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: İnternet, bilgisayar ve programların anlatımı ve uygulayarak kullanımı.
Ders Kodu ve Adı: GİT116 Temel Sanat Eğitimi 2
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği:

Kolaj ve asamblaj tekniği

Görsel algı kuralları

Tasarım kavramı

Tasarımın temel öğeleri ve ilkeleri

İmgeler ve görsel algı kuralları

Ritm, ahenk, uyum, benzerlikler, zıtlıklar, hiyerarşi, tekrarlar

Tasarım ve sanatın yakın ilişkisi

Ders Kodu ve Adı: GİT108 Görsel Kültür
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Ders boyunca sinema sanatı başta olmak üzere her türden görsel ürün sahip olduğu kültürel bağlam uyarınca değerlendirilecektir. Görüntünün enformasyon gücü analiz edilecek, sinema tarihi içerisinde iz bırakmış eserler üzerinden görüntünün önemi ve gücü üzerinde durulacaktır. Ders boyunca ayrıca, uluslararası festivallerde ödül almış filmler de görsel kullanımları uyarınca ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: GİT130 Tasarım Tarihi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu ders, öğrencileri, tasarım tarihi ve prensipleri ile felsefi bir temelde buluşturur. Ders kapsamında öğrenciler, tasarım, sanat, mimarlık, endüstriyel tasarım, sanat akımları ve bunların toplumsal hayata etkileri konularında kapsamlı bir anlayış edinmeye yönlendirilir. Ayrıca ders, tartışmalar ve sunum ödevleri aracılıyla öğrencilerin tasarım kavramını tartışabilecekleri bir ortamı yaratmayı hedefler.
Ders Kodu ve Adı: GİT114 Kreatif Yazarlık
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Yazarlık için gerekli olan etkin dil kullanımı, edebi türlerde farklı yazım biçimleri, düşünceden yazıma geçiş ve etkin yazım biçimlerini ele alan derste, uygulamalarla birleştirerek yaratıcı yazarlığın temel kural ve yöntemleri işlenir.
Ders Kodu ve Adı: GİT221 Mitoloji
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Dünya inanç kökenler, Kültürel farklılıklar, semboller ve anlamları, göstergebilimsel çözümleme, masal, hikaye ve mit kavramlarının söylem çözümlemesi, kültür metodolojisi vb.
Ders Kodu ve Adı: İNG102 İngilizce 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu ders 14 haftalık bir program olup; temel düzey (A1) İngilizce bilgi ve becerilerini öğrencilerin bölüm bilgileri ile eş zamanlı ve de konu uyumu olacak şekilde planlanmıştır. Öğrenciler, temel düzeydeki yapılar, kalıplar ve kelimeleri öğrenip bölüm bilgilerini kullanarak alanları ile ilgili İngilizce içerik üretebileceklerdir
Ders Kodu ve Adı: TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikâye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .
Ders Kodu ve Adı: GİT113 Görsel Anlatı
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Görsel, yazılı metinlerin dışında kalan resim, fotoğraf, afiş, sembol, şekil, işaret, harita, tablo, grafik, karikatür vb. ögelere verilen genel bir isimdir.  Yazılı metin dışındaki bu ögeleri anlamlandırma ve yorumlama işine ise görsel okuma veya görsel anlatı olarak adlandırılmaktadır. Bu dersin amacı bu unsurları kullanan anlatıları çözümlemek ve bu unsurları kullanarak anlatım eylemini gerçekleştirmektir.
Ders Kodu ve Adı: GİT111 Desen 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Temel olarak akademik desen nitelikli bir anlayışla ders işlenecektir. 14 haftalık süreçte: Desen nedir; amacı, işlevi ve günümüzdeki durumu Desen çalışmasında temel araç-gereçler; kalem, kâğıt, çizim ortamları Çizime başlarken; duruş, bakış, tutuş, gözlem ve çizim yüzeyinin denetimi Kâğıda yerleştirme; ölçümleme ve konumlandırma Figürde oran-orantı; kanon, parça-bütün ilişkisi Figürde boşluk-doluluk ve plan; (düzlem-derinlik algısına yönelik) ön-arka ilişkisi perspektif çizim kuralları gösterilecektir.

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: GİT201 Görsel İletişim Tasarım Stüdyosu 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Kurumsal kimlik, logo amblem tasarımı ve masaüstü yayıncılık ile ilgili kavramları öğrenmek, Adobe Illustrator programının bu kavramları tasarlarken kullanımını geliştirmek.
Ders Kodu ve Adı: GİT203 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı 1
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bilgisayar destekli grafik tasarımda dijital imgelerle ilgili temel kavramlar, Adobe İllüstratör programının özellikleri.
Ders Kodu ve Adı: GİT205 Temel Fotoğrafçılık
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Fotoğraf makinesini tanıma, ışık bilgisi, kompozisyon, aksiyon bilgisi, portre fotoğrafçılığı, haber fotoğrafçılığı, belgesel, hareket, coğrafya, görebilmek, gösterebilme vb.
Ders Kodu ve Adı: GİT207 Semiyoloji
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: İletişim ve Göstergebilim, Gösterge, Gösterge Türleri, Göstergebilimin işlevleri, Dilsel gösterge, Dil-dışı gösterge, Sembol, Kültürel göstergeler, Kültürel göstergelerin değişik metinlerde kullanımı, Resim-Reklam-Afiş gibi görsel metinlerde gösterge kullanımı, Anlatı, Anlatı çözümlemesi ve uygulamalar.
Ders Kodu ve Adı: GİT209 İletişim Sosyolojisi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: İletişim ve sosyoloji ilişkisi, iletişim sosyolojisinin alanları, kitle iletişim araçlarının sosyolojik boyutu dersin temel konusudur. Kitle iletişim kavramının ortaya çıkması ve yarattığı toplumsal dönüşümler ve bu bağlamda kitle iletişim kavramı ve ortaya çıkışı, kitle iletişim araştırmalarının tarihsel gelişimi kısaca ele alınarak kitle iletişimde liberal ve eleştirel yaklaşımlar, medyada kimlik ve temsil, küreselleşme ve tüketim toplumu, internetin getirdiği toplumsal açılımlar ders kapsamında incelenecektir.
Ders Kodu ve Adı: GİT324 Sosyal Medya
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Sosyal medya ve yeni medya kuramları, Sosyal medya ve siyaset, sosyal medya ve gazetecilik, sosyal medya ve yeni medya ilişkisi, sosyal medya ekonomisi, Türkiye ve dünyada sosyal medyanın kullanım alanları, sosyal medya istatistikleri, sosyal medya araştırmaları, sosyal medyanın pazarlama aracı olarak kullanımı, sosyal medyada reklamcılık, sosyal medya ve televizyon, sosyal medya ve sinema, sosyal medya ve pazarlama, sosyal medyada reklam,  sosyal medya ve itibar yönetimi, sosyal medya ve hukuki düzenlemeler, sosyal medya uzmanlığı, sosyal medya uygulamaları…
Ders Kodu ve Adı: GİT212 Medya Tarihi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Ders; Türkiye’de basının doğuşu, ilk gazeteler, geçmiş dönemlerde basının yasal durumu, Tanzimat döneminden Cumhuriyet’in ilk dönemlerine ve oradan da günümüze kadar olan dönemde basınımızın gelişimi ile basın sektöründeki holdingleşme gibi konuları kapsar.
Ders Kodu ve Adı: GİT230 Tipografi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Yazının tarihsel süreç içindeki gelişimi ve yazı örnekleri, grafik sanatında tipografinin yeri ve önemi, masa üstü yayıncılık alanında tipografik çalışmalar, sanat akımları ve tipografinin etkilerini göstermek.
Ders Kodu ve Adı: AİİT201 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ile bunların Atatürk dönemindeki inkılâplara etkisi örneklerle açıklanmalıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devleti kurtarma adına ortaya atılan ideolojilerden Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık, Garpçılık (Batıcılık), Sosyalizm gibi akımlar tanıtılmalı, Kurtuluş Savaşı’nın; Mustafa Kemal tarafından işgalleri bitirmek, ulusal-halk egemenliğine dayalı bir devlet kurma süreci olarak yönetildiği işlenmelidir.

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: GİT202 Görsel İletişim Tasarım Stüdyosu 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Öğrencinin temel grafik tasarımı disiplinine uygun anlatım dilini oluşturabilmesi için grafik tasarımın ilke ve kuralları öğretilir. Bu kavramlarla uygulama sürecinde tasarım üretme olanağı becerisi kazandırılır.
Ders Kodu ve Adı: GİT204 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı 2
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bilgisayar destekli grafik tasarımda dijital imgelerle ilgili temel kavramlar, Adobe After Effects programının özellikleri.
Ders Kodu ve Adı: GİT206 Dijital Fotoğrafçılık
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Görsel iletişim, dijital fotoğrafta temel beceriler, etkili sözsüz iletişim, dijital fotografın hızlı iletişime katkıları vb.
Ders Kodu ve Adı: GİT226 Pazarlama İletişimi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Pazarlama İletişimi kavramı ve öğeleri incelenerek genel bakış açısıyla pazarlama iletişimi karması elemanlarından reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış tutundurma, ürün-ambalaj ve dağıtım, sponsorluk, sosyal sorumluluk gibi unsurlar detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: GİT210 Grafik Animasyon
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: After Effect programı ile hareketli banner yapımı, logo canlandırma ve hareketli görseller hazırlamak
Ders Kodu ve Adı: AİİT202 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin kuruluş ve Türkiye’nin modernleşme sürecini içerir.
Ders Kodu ve Adı: GİT232 Temel Prodüksiyon
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 5)
Ders İçeriği: Öğrenciler bu derste bir TV programı veya filminin hangi aşamalardan geçilerek hazırlandığını öğrenir. Planlama, bütçe oluşturma, çekim, kurgu, çekim sonrası teknikler gibi konularda başlangıç seviyesinde bilgilendirilir.
Ders Kodu ve Adı: GİT401 İletişim Hukuku
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Temel Hak ve Özgürlükler, İnsan Hakları, İfade Özgürlüğü ve Anayasal Temelleri, Kitle İletişimine ve Kitle İletişim Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler, Basın Hukuku, Basında Sorumluluk, Cevap ve Düzeltme Hakkı, Radyo–Televizyon Hukuku, Radyo–Televizyon Kuruluşlarının Denetimi ve Kurumsal Yapı, Sinema–Video Hukuku ve Kurumsal Yapı, İnternet Yoluyla İletişimde Cezai ve Hukuksal Sorumluluk.
Ders Kodu ve Adı: GİT299 Staj 1
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: İletişim ve tasarım çalışma ortamı, çalışma şartları ve pratik uygulamalar.

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: GİT350 Marka Yönetimi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İletişim, marka, marka bileşenleri, marka kimliği, marka çağrışımları, logo-slogan-konumlandırma, kültürel göstergeler ve marka, lovemark olmak, marka yönetimi, marka iletişimi, marka iletişimi ve reklam iletileri, markalardan değişik marka kimliği uygulamaları, marka hikayeleri.
Ders Kodu ve Adı: GİT303 Web Tasarımı 1
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bu ders, güncel mobil cihazlara yönelik ilke ve kuramları öğrenerek, ilgili cihazlara yönelik web sayfası ve mobil uygulamalara ait ara yüz grafik ve görselleştirmelerini başarılı bir şekilde yapım yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenmesidir.
Ders Kodu ve Adı: GİT307 Medya Atölyesi
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Ders, gazetecilik mesleğinin özellikleri ve işlevleri, gazetecinin temel ilke ve görevleri, toplumda gazeteciliğin rolü ve önemi, haber kavramı, haber yazmanın temel kuralları ve uygulamaları gibi konuları kapsar. Haber toplama yöntemleri, haber yazım kuralları, haber düzenleme, röportaj teknikleri, yayıncılık, fotoğraf uygulamaları, haber video ve grafik uygulamalarını içerir. Öğrencilerin hazırladıkları haberler, videolar, fotoğraflar fakülteye ait yayınlarda yer alır
Ders Kodu ve Adı: GİT315 Masaüstü Yayıncılık
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu ders özellikle dijital yayıncılık, basım, fotoğraf ve çoklu ortam uygulamalarına odaklanmıştır. Öğrencilere basın-yayın, web tasarımı, pazarlama, reklamcılık ve grafik tasarımının gün bazında çalışma detayları verilmektedir.
Ders Kodu ve Adı: GİT317 Reklam Tasarımı
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Reklamcılığın tarihçesi, reklamcılık prensipleri, reklam kampanyaları, reklam tasarımının aşamaları dersin konusunu oluşturmaktadır. Öğrenciler derste öğrendikleri bilgiler doğrultusunda bir reklam kampanyası dizayn eder.

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: GİT110 İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, işletimselleştirme, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme/yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Ders Kodu ve Adı: GİT304 Web Tasarımı 2
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Temel tasarım ve web tasarım ilkeleri, web programlama dilleri, aktif web sayfaları oluşturma, veritabanına dayalı site yönetimi, web sitesi tasarımı ve mimarisi, web site ve sayfa yapıları, ASP kodları, bu kodların özellikleri, web editörü kullanımı, sayfalarda renk kullanma, yazı karakteri ve punto kullanımı, veri iletişim ve etkileşim protokolleri, web tasarımın işlevsel boyutu ve ilkeleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: GİT306 Medya ve Etik
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İletişim etiği, Hukuk, kültür ve etik, Meslek Etiği, Medya Etiği, Vicdan ve iş ahlakı, Medya Etik kuralları, Yeni medya ve Etik kavramları gözlem ile farkındalık yaratıp; anlatım ve örnek vaka araştırmaları ile beraber aktarılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: GİT308 Yeni Medya Haberciliği
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İnternet Gazeteciliği, Yeni Medya’nın özellikleri, Geleneksel Medya ile Yeni medyanın karşılaştırması,  İnternetle ortaya çıkan Yeni Haber Teknikleri, İnternet TV, Multimedya, Yasal düzenlemeler…
Ders Kodu ve Adı: GİT318 TV Programcılığı
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Televizyonda her tür programın yapım, yönetim ve yayın aşamalarının kuramsal olarak öğretilmesi hedeflenmektedir. Televizyonda yayıncılığı, program türleri, yayın teknikleri, yapım ve yapım sonrası aşamaları, televizyonda görsellik, televizyon metinlerinin özellikleri işlenecek konular arasında yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: GİT399 Staj 2
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: İletişim ve tasarım çalışma ortamı, çalışma şartları ve pratik uygulamalar.

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: GİT327 Portfolyo Tasarımı
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Ürünün tasarım-üretim-tüketim-pazarlama-kullanım süreçlerini yorumlayabilme, Etkin iletişim kurabilme, Tasarım disiplininin yaşam döngüsü içindeki etkilerini anlama-yorumlama-öngörme yetkinliğine sahip olabilme.
Ders Kodu ve Adı: GİT403 Dijital İletişim ve Medya Çalışmaları
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Ders, dijital iletişim alanında seçilecek ana konu başlıklarının tartışılması ve geleceğe yönelik fikirler geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Ders Kodu ve Adı: GİT497 Bitirme Projesi 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 8 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6  / ECTS;  AKTS: 10)
Ders İçeriği: Ders kapsamında, öğrencinin seçmiş olduğu projenin ön hazırlık, yapım ve yapım sonrası çalışmalarına yönelik akademik, teknik ve sanatsal destek verilir.

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: GİT302 Medya İşletmeciliği ve Girişimcilik
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Dersin kapsamında; basın işletmeleri ile ilgili tanımlar ve kavramlar, basın işletmelerinin özellikleri, işlevleri ve organizasyon yapısı, basın işletmelerinde işletme fonksiyonları, reklam, yeni ekonomi, rekabet ve günümüzde medya yapılanması ile medyanın etkinliği gibi konular yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: GİT406 Retorik
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: İletişim, İletişim Modelleri, İletişim ve İkna, Aristoteles ve Retorik, Aristoteles ve İkna, İkna ve oluşturucuları, Retorik türleri, Söz sanatları, Dilsel metinlerinde söz sanatları (figür kullanımı), Görsel metinlerde söz sanatları(figür kullanımı),
Ders Kodu ve Adı: GİT498 Bitirme Projesi 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 8 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6  / ECTS;  AKTS: 10)
Ders İçeriği: Ders; bitirme projesine için seçilen konuya yönelik olarak, öğrencinin hedeflediği saha üzerinde çalışma, yönlendirme, kaynak araştırması, uygulamaya yönelik olası durumların araştırılması ve bitirme projesinin sonlandırılması gibi konuları kapsar.

Teknik Seçmeli

Ders Kodu ve Adı: GİT006 Çekim Teknikleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Görsel algılamaya yönelik çalışmalar gösteriyor ki, dünya ya da imgeleri oldukları gibi algılamıyoruz fakat oluşturuyoruz. Biz yalnızca pasif bir kamera değiliz, seçtiğimiz sıradan bir enstantane fotoğraf bile dünyayı aktif olarak yorumlamamızda rol oynuyor. Bu derste, günlük yaşamımızdan ve görsel iletişim tasarımı alanındaki görsel imgeler ve sanat eserlerine kadar gördüklerimizin tekrar şekillendirilmesi amaçlanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: GİT007 3 Boyutlu Grafik Animasyon 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5 )
Ders İçeriği: 3D Animasyon, bilgisayar teknolojisi kullanılarak, özel yazılımlar ile 3 boyutlu vektörler kullanılarak elde edilen hareketli görüntülerdir. Öğrenciler bu alanda temel bilgiler edinir.
Ders Kodu ve Adı: GİT008 3 Boyutlu Grafik Animasyon 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: )
Ders İçeriği: 3D Animasyon, bilgisayar teknolojisi kullanılarak, özel yazılımlar ile 3 boyutlu vektörler kullanılarak elde edilen hareketli görüntülerdir. Öğrenciler bu alanda proje gerçekleştirir.
Ders Kodu ve Adı: GİT009 Belgesel Sinema
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: )
Ders İçeriği: Öğrencilerin Belgesel Sinema Kavramını, Belgesel Film Türlerini, Belgesel Film Yapım Aşamalarını ve Televizyon Belgesellerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: GİT012 İleri Tipografi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Sanat Akımlarının incelenmesi ve araştırılması. Tipografi ve afişe sanat akımlarının yansıtılması.
Ders Kodu ve Adı: GİT208 Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Günümüzde toplanan veriler bilgiye dönüştürülerek işletmelerin tüketici ile uzun dönem ilişkiye girmesi sağlanmıştır. Tüketicilerle uzun dönemli ilişkinin kurulması CRM olarak tanımlanmış, bu yöntemle birçok firmalar müşteri sadakati yaratarak mevcut müşterilerini elde tutma ve yeni müşteri kazanma çabası içerisinde faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Ders, tüm pazarlama iletişimi öğelerinin bütünleştirilerek; bunun, neden bir şirketin başarısı için önemli olduğunun incelenmesini, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım, promosyon, sponsorluk, doğrudan pazarlama, iletişim ve satış stratejilerinin birleştirilerek; bunların, bir şirketin marka değerine nasıl bir katkısının olabileceği hususunun ortaya konmasını, örnek çalışmalar ve uygulamalar ile konunun zenginleştirilerek aktif bir katılım sağlanmasını amaçlamaktadır.
Ders Kodu ve Adı: GİT211 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Derste gazeteciliğin esasları ve haber yazımının kuralları örneklerle ve uygulamalı bir şekilde öğrencilere aktarılacaktır. Haberin tanımı, haberi oluşturan unsurlar, haber kaynakları, haber üretiminin aşamaları, farklı mecralar için haber yazımı, haberde etki yaratma, söyleşi teknikleri gibi konulara değinilecektir.
Ders Kodu ve Adı: GİT244 Kültür Sanat Haberciliği
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Haberciliğin spesifik alt alanlarından biri olan kültür sanat haberciliğinin tarihsel gelişimi öğrenilir. Örnekler incelenir. Seçilen konular üzerine öğrencilerin geleneksel ve alternatif medya alanlarına yönelik haber üretmeleri sağlanır.
Ders Kodu ve Adı: GİT321 Sinema Tarihi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: 19. yüzyılın sonundan günümüze dek uzanan süreçte, sinemanın gelişimini diğer sanat dalları ile bağlantılı olarak ele alır. Başlıca sanat akımlarının yanı sıra sinemaya özgü akım ve ekolleri inceler. Sinemanın teknolojik, sanatsal ve iletişimsel gelişimini, dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel şartları ile paralel olarak ele alır ve anlamlandırır.
Ders Kodu ve Adı: GİT325 İnternet Yayıncılığı
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Dersin temel amacı, öğrencilerin elektronik yayıncılık konusunda gerekli donanıma sahip olmalarının sağlanmasıdır. Temel yayıncılık ilkeleri, yayın tasarım süreci, elektronik yayın türleri, çoklu ortam materyallerinin kullanımı, mobil bilgi hizmetleri, standartlar, yasal konular, sayısal veriler, değerlendirmeler ders kapsamında ele alınmaktadır
Ders Kodu ve Adı: GİT326 İllüstrasyon
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: İllüstrasyonun ne olduğunu, görsel iletişimin hangi alanlarında ne amaçla kullanıldığını ve illüstrasyon üretim tekniklerini, fikir geliştirme ve uygulama süreci ile beraber öğrenmek.
Ders Kodu ve Adı: GİT328 Ambalaj Tasarımı
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Parfüm gibi lüks tüketim ürünlerinde ambalaj sorunları. Görüntü ve tipografik çözümlemeler. Ambalajda grafik tasarımın endüstri tasarımı ile ilişkisi. Ambalaj tasarımı uygulamaları.
Ders Kodu ve Adı: GİT332 Dijital Sanat ve Kültür
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Bu derste teknolojik sanatsal medyumların kültüre ve sanata etkisi incelenir. Yanı sıra   her bir dijital teknolojinin yeni bir dijital sanat formu oluşu ve bu dijital sanat formlarının sanatsal ve kültürel açıdan topluma etkileri konu edilir.
Ders Kodu ve Adı: GİT336 Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Kullanıcı Deneyimi Tasarımı, fiziksel veya dijital ürünlerin hedef kitlesini oluşturan kişiler tarafından kolay, etkili ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlayan tasarım çözümlerinin üretilmesini ifade eder. Ders boyunca kullanıcı deneyimi tasarımının temel prensipleri ele alınacak ve uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: GİT364 Dijital Oyun Tasarımı
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Dijital oyunların tarihçesi, dijital oyun tasarımı için gerekli dokümanların hazırlanması, mekanikler, estetik özellikler ve oyun hikayesi üzerine araştırma ve tartışmalar.
Ders Kodu ve Adı: GİT341 Etkinlik Tasarımı
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Fuar, festival, sergi, konser gibi sanatsal, kültürel ve ticari etkinliklerin tasarımına yönelik bir derstir. Alan kullanımı, ürün yerleştirme, estetik duruş, etkinliği destekleyecek görsel malzemenin üretilmesi gibi konularda öğrenciler temel prensipleri öğrenir ve uygulama ile bilgilerini pekiştirirler.
Ders Kodu ve Adı: GİT422 Yayın Tasarımı
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Yayın Grafiği alanına dahil olan grafik tasarım ürünlerinin tasarlanması: Kitap kapağı, dergi, gazete ilanı, katalog, broşür vb. Bu ürünlerin tasarım sürecine başlangıç aşamasından sonuç aşamasına kadar hakim olmak için gerekli olan bilgilerin aktarılması ve uygulamalar ile pekiştirilmesi dersin amacını oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: GİT426 Popüler Kültür ve Medya
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Popüler kültürü oluşturan kavramlar ele alınır. Kimlik, bellek, modernleşme kuramı, eleştirel yaklaşımlar, tüketim ve üretim ilişkileri, kültürün metalaşması, gösteri toplumu, popüler müzik ve edebiyat, video oyunları, anlatılar ile yaratılan modern efsaneler ve siber kültür gibi konularda akademik tartışmalar gerçekleştirilir.
Ders Kodu ve Adı: GİT427 Sanat Eleştirisi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Sanat Eleştirisi, Sanat Akımları, Sanat Çözümlemesi, Sanat Yorumlanması
Ders Kodu ve Adı: GİT429 Karakter Tasarımı
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Öğrencinin kendi özgü çizim tarzıyla animasyon karakteri oluşturmayı, bir metni storyboard olarak tasarlayabilmeyi öğrenmesi; farklı malzeme ve yöntemlerden oluşan kısa süreli uygulamalar aracılığıyla canlandırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olması.
Ders Kodu ve Adı: GİT438 Etkili İletişim
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: İletişim, İletişim Modelleri, Etkili İletişim, Etkili İletişimin Amaçları, Etkili İletişimin İşlevleri, Etkili sözlü ve sözsüz iletişim, Etkili İletişimde temel beceriler, Etkili İletişim Teknikleri, İletişim sürecinde engeller ve gürültü kavramı, Etkili konuşma, Etkili Dinleme, Etkili Konuşma (Hazırlıklı/hazırlıksız), İletişim Sorunlarına Çözüm Geliştirebilme,   vb.
Ders Kodu ve Adı: GİT440 Diksiyon ve Tv’de Beden Dili
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Öğrencilerin; duyduklarını, gördüklerini, yaşadıklarını, öğrendiklerini, bildiklerini açık, anlaşılır doğru ve etkili bir biçimde sözlü anlatma beceri ve alışkanlığı kazanmaları. Türkçeyi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli şekilde kullanmaları; hazırlıklı ve hazırlıksız olarak bir kişi veya topluluk karşısında duygu ve düşüncelerini etkili, anlaşılır biçimde ifade edebilme becerisini geliştirmeleri; meslek hayatında sözü olarak kendilerini rahatça ifade edebilme, topluluk önünde konuşabilme, sunum yapma becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: GİT441 Etkili Sunum ve Söyleşi Teknikleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: İletişim, İletişim Modelleri, Etkili İletişim, Etkili İletişim ve Sunumun Amaçları, İşlevleri, Etkili Sunum ve Sözsüz İfade, Etkili Sunumda Beden Dili ve Mimikler, Etkili Sunum Sürecindeki Engeller ve Gürültü Kavramı, Etkili Konuşmaya Duygu Katımı ve Etkili Sunumda Dinleme vb.
Ders Kodu ve Adı: GİT442 Film Analizi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Film analizi yöntemleri öğrenilir, tartışılır. Seçilen örnek filmler içerik ve biçim anlamında analiz edilir. Analize ışık tutacak okumalar yapılır. Fikirler tartışılır.
Ders Kodu ve Adı: GİT444 İnternet Reklamcılığı
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Dersin içeriği öncelikle reklamcılığın kavramsal tanımlaması ve gelişimi ile başlamakta, geleneksel reklamcılıktan dijital reklamcılığa tarihi süreç irdelenmektedir. Devamında yeni nesil reklamcılık anlayışı ve internet mecrasının reklamcılıkta kullanımı ve internet reklamcılığı çeşitleri uygulama örnekleri ile anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: GİT445 Liderlik Yaklaşımlarında İnovatif Düşünme ve Yaratıcılık
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Liderlik, liderlik tipleri, mentör liderlik, inovasyon liderliği, liderlerin rolü ve yaratıcı lider stratejileri konuları ele alınır. İnovasyon, dünyada ve Türkiye’de inovasyon yaklaşımları ve kariyer evrelerinde inovasyonun etkisi öğrenilir. Yaratıcılık ile birlikte inovasyon geliştirme, gerçekleştirme süreçleri tartışılır.
Ders Kodu ve Adı: GİT450 Kültür Tarihi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Kültür, kültürün unsurları/türleri/öğeleri, kültür tarihi, kültür tarihçileri, medeniyet, gelenek, kültürel miras, maddi ve manevi kültür.
Ders Kodu ve Adı: GİT451 Medya ve Ulusal Güvenlik
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği:

Ders, haftalık program istikametinde sınıfta ve anlatım şeklinde icra edilecektir. Bu kapsamda ilk ders saatinde kavramsal çerçeve çizilecektir. Öğretim üyesinin anlatımını müteakip, öğrenci merkezli tartışma icra edilecektir. İkinci ders saatlerinde yaşanmış olaylardan faydalanılacak, vakalar tespit edilerek analizler yapılacaktır. Bu çerçevede öğrenciler, ders öncesinde araştırma yaparak bir vakayı ele almaya hazır olacaktır. Derste akademik sınırlar dahilinde tartışmalar yapılacak, herhangi bir öğrenci ve sosyal gruba yönelik ön yargıyı temsil eden söylemlerden kaçınılacaktır.

 

Serbest Seçmeli

Ders Kodu ve Adı: GİT001 Medya Okuryazarlığı
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kitle İletişim Sistemleri, Göstergebilim ve Analiz, Eleştirel Okuma, Kitle İletişimin Ekonomi-Politiği, Kültür ve Medya.
Ders Kodu ve Adı: GİT003 Kültürlerarası İletişim
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: İletişim, Kültür, Kültür Türleri, Kültürel göstergeler, Kültüre özgü semboller, sözsüz iletişim ve kültürel farklılıklar, Mekan dili ve Kültür, Küreselleşme, Yerellik, Kü-yerellik kavramı, Öteki Kavramı, Kültürel kuramlar, Görsel metinlerde kültürlerarasılık.
Ders Kodu ve Adı: GİT016 Etkili İletişim
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: İletişim, İletişim Modelleri, Etkili İletişim, Etkili İletişimin Amaçları, Etkili İletişimin İşlevleri, Etkili sözlü ve sözsüz iletişim, Etkili İletişimde temel beceriler, Etkili İletişim Teknikleri, İletişim sürecinde engeller ve gürültü kavramı, Etkili konuşma, Etkili Dinleme, Etkili Konuşma (Hazırlıklı/hazırlıksız), İletişim Sorunlarına Çözüm Geliştirebilme,   vb.
Ders Kodu ve Adı: GİT017 Sinema Tarihi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: 19. yüzyılın sonundan günümüze dek uzanan süreçte, sinemanın gelişimini diğer sanat dalları ile bağlantılı olarak ele alır. Başlıca sanat akımlarının yanı sıra sinemaya özgü akım ve ekolleri inceler. Sinemanın teknolojik, sanatsal ve iletişimsel gelişimini, dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel şartları ile paralel olarak ele alır ve anlamlandırır.
Ders Kodu ve Adı: GİT018 Kültürel Antropoloji
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kültür, kültürün tanımları ve alt grupları, antropolojinin çalışma alanları, ötekileştirme, ekonomik sistemler, göç konusu toplumsal değişim ve antropolojinin bu konuda sunduğu öneriler.
Ders Kodu ve Adı: GİT020 Felsefeye Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu derste felsefe tarihindeki büyük felsefeler tanıtılarak, çeşitli filozofların yapıtlarından örnekler verilmektedir. Bu sayede varlık, bilgi felsefesi, etik ve estetik gibi felsefenin temel alanlarına ilişkin genel bir çerçeve çizilmektedir. Derste felsefe tarihi hakkında bilgi verilmesinin yanı sıra katılımcıların bir yeti olarak felsefe yapma becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MTH104 Dijital Dönüşüm Ekosistemi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu ders, başta endüstri 4.0 olmak üzere dijital dönüşüm sürecini oluşturan faktörleri hakkında bilgilendirmek, dijital dönüşüm kapsamında geliştirilen yeni teknolojilerdeki trendleri anlatmak, kurum ve kuruluşlarda sürdürülebilir bir dijital dönüşüm ekosistemi için bir gerekli bilgileri aktarmaktır.