Course Content | Görsel İletişim Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

Course Content

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: GİT101 İletişim Bilimlerine Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Ders; iletişim bilimlerinin genel çerçevesini oluşturan temel kavramlar, iletişim becerilerinin güçlendirilmesine ilişkin çözüm ve öneriler, kişilerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt iletişimi, kitle iletişimi, kamusal iletişim, uluslararası iletişim ve kültürlerarası iletişim gibi konuları kapsar.
Ders Kodu ve Adı: GİT103 Temel Bilgi Teknolojileri
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar, Bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi, İşletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısayollar, uygulamalar, İşlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı, sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı, bilgisayar ağları, temel kavramlar ve tanımları, bilgisayar ağları bileşenleri ve türleri, internetin kullanımı, WWW, Browserlar, FTP, Arama Motorları, e-mail hesapları, bilgisayar yardımı ile problem çözme.
Ders Kodu ve Adı: GİT105 Temel Sanat Eğitimi 1
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bakmak ile görmek arasındaki fark,

Görsel algı kuralları

Tasarım kavramı

Tasarımın temel öğeleri  ve ilkeleri

Nokta, çizgi, leke, renk, doku,

Ritm, ahenk, uyum, benzerlikler, zıtlıklar, hiyerarşi, tekrarlar

Perspektif, çizgisel perspektif, tek kaçışlı, iki kaçışlı,üç kaçışlı perspektif

Renk perspektifi

 

Ders Kodu ve Adı: GİT107 Sanat Tarihi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Sanatsal ifade biçimlerinin tarihsel süreç içinde ne gibi değişimlerden geçtiğine dair kronolojik bilgi aktaran bu ders, öğrencilerde sanatsal ve kültürel üretim hakkında görsel bir duyarlılık geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, tasarım, kompozisyon, renk, ışık, doku, mekan, zaman, temsil gibi kavramların sanatsal açılımının yapılabilmesi, eserleri analiz edebilmeye yönelik temel becerilerin kazandırılması da hedeflenir.
Ders Kodu ve Adı: GİT109 Görme Biçimleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bu ders kapsamında, bizi çevreleyen ve farklı maksatlar ile üretilmiş olan çeşitli görsel malzemeler incelenir. Sanat tarihinin gelişim süreci içinde görsellerin bize ilettiği mesajlar çözümlenir. Biçim ve içerik arasındaki bağlantılar irdelenir. Güncel örnekler analiz edilir.
Ders Kodu ve Adı: GİT120 Desen 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Temel olarak akademik desen nitelikli bir anlayışla ders işlenecektir. 14 haftalık süreçte: Desen nedir; amacı, işlevi ve günümüzdeki durumu Desen çalışmasında temel araç-gereçler; kalem, kağıt, çizim ortamları Çizime başlarken; duruş, bakış, tutuş, gözlem ve çizim yüzeyinin denetimi Kağıda yerleştirme; ölçümleme ve konumlandırma Figürde oran-orantı; kanon, parça-bütün ilişkisi Figürde boşluk-doluluk ve plan; (düzlem-derinlik algısına yönelik) ön-arka ilişkisi.
Ders Kodu ve Adı: TÜR112 Görüntü Okuma
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Ders boyunca, hareketli ve durağan görüntülerin anlamlandırılmasına ve sanatsal bir bakış açısı ile çözümlenmesine yönelik teorik bilgiler aktarılır. Farklı ülkelerde çekilmiş kısa konulu filmler, belgeseller, reklam filmleri vb. görseller incelenerek, öğrencilerin analiz pratiği edinmeleri sağlanır.
Ders Kodu ve Adı: İNG101 İngilizce 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu ders 14 haftalık bir program olup; temel düzey (A1) İngilizce bilgi ve becerilerini öğrencilerin bölüm bilgileri ile eş zamanlı ve de konu uyumu olacak şekilde planlanmıştır. Öğrenciler, temel düzeydeki yapılar, kalıplar ve kelimeleri öğrenip bölüm bilgilerini kullanarak alanları ile ilgili İngilizce içerik üretebileceklerdir.
Ders Kodu ve Adı: TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikâye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .
Ders Kodu ve Adı: İNT100 Üniversite hayatına Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 1  / ECTS;  AKTS: 1)
Ders İçeriği: Üniversite oryantasyon dersidir.
Ders Kodu ve Adı: SSP101 Sosyal Sorumluluk Projeleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Sosyal sorumlulukla ilgili hedef kitle, sosyal hizmet, toplumsal duyarlılık gibi kavramları açıklayan derste, bir sosyal sorumluluk projesinin en baştan en sona nasıl planlanacağı ve nasıl uygulanacağı işlenir. Hazırlanmış olan formlarla projeler belirli formatlarla takip edilir ve sonlandırılır.

 

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: GİT102 İletişim Kuramları
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Kitle iletişime dair önemli gelişmeleri eleştirel yönden ele alacaktır. Anlatım ve tartışma yoluyla verilecek olan bu eleştirel bakış açısı, kitle iletişiminin neyi, neden, nasıl yaptığını, etki ve imalarını kavrayabilme.
Ders Kodu ve Adı: GİT104 Temel Bilgisayar Bilimleri
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: İnternet, bilgisayar ve programların anlatımı ve uygulayarak kullanımı.
Ders Kodu ve Adı: GİT114 Kreatif Yazarlık
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Yazarlık için gerekli olan etkin dil kullanımı, edebi türlerde farklı yazım biçimleri, düşünceden yazıma geçiş ve etkin yazım biçimlerini ele alan derste, uygulamalarla birleştirerek yaratıcı yazarlığın temel kural ve yöntemleri işlenir.
Ders Kodu ve Adı: GİT106 İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bir sosyal süreç olarak araştırma, bir iletişimsel süreç olarak araştırma, yöntembilime dair Batılı ve Doğulu düşünürlerin yaklaşımları ve aralarındaki farklar, pozitivistik düşünme biçiminde araştırma yöntemleri, post-pozitivistik düşünmede araştırma yöntemleri, içerik analizi safhaları ve uygulamaları, söylem analizi safhaları ve uygulamaları, tesadüfi örneklem yöntemi, medya dünyası araştırma örnekleri, yerel bilgiyi edinme ve yeniden üretme sürecinde saha çalışmaları.
Ders Kodu ve Adı: GİT108 Görsel Kültür
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Ders boyunca sinema sanatı başta olmak üzere her türden görsel ürün sahip olduğu kültürel bağlam uyarınca değerlendirilecektir. Görüntünün enformasyon gücü analiz edilecek, sinema tarihi içerisinde iz bırakmış eserler üzerinden görüntünün önemi ve gücü üzerinde durulacaktır. Ders boyunca ayrıca, uluslararası festivallerde ödül almış filmler de görsel kullanımları uyarınca ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: GİT116 Temel Sanat Eğitimi 2
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Kolaj ve asamblaj tekniği

Görsel algı kuralları

Tasarım kavramı

Tasarımın temel öğeleri ve ilkeleri

İmgeler ve görsel algı kuralları

Ritm, ahenk, uyum, benzerlikler, zıtlıklar, hiyerarşi, tekrarlar

Tasarım ve sanatın yakın ilişkisi

Ders Kodu ve Adı: TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikâye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .
Ders Kodu ve Adı: İNG102 İngilizce 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu ders 14 haftalık bir program olup; temel düzey (A1) İngilizce bilgi ve becerilerini öğrencilerin bölüm bilgileri ile eş zamanlı ve de konu uyumu olacak şekilde planlanmıştır. Öğrenciler, temel düzeydeki yapılar, kalıplar ve kelimeleri öğrenip bölüm bilgilerini kullanarak alanları ile ilgili İngilizce içerik üretebileceklerdir
Ders Kodu ve Adı: GİT221 Mitoloji
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Dünya inanç kökenler, Kültürel farklılıklar, semboller ve anlamları, göstergebilimsel çözümleme, masal, hikaye ve mit kavramlarının söylem çözümlemesi, kültür metodolojisi vb.
Ders Kodu ve Adı: GİT113 Görsel Anlatı
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: GİT111 Desen 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Temel olarak akademik desen nitelikli bir anlayışla ders işlenecektir. 14 haftalık süreçte: Desen nedir; amacı, işlevi ve günümüzdeki durumu Desen çalışmasında temel araç-gereçler; kalem, kâğıt, çizim ortamları Çizime başlarken; duruş, bakış, tutuş, gözlem ve çizim yüzeyinin denetimi Kâğıda yerleştirme; ölçümleme ve konumlandırma Figürde oran-orantı; kanon, parça-bütün ilişkisi Figürde boşluk-doluluk ve plan; (düzlem-derinlik algısına yönelik) ön-arka ilişkisi perspektif çizim kuralları gösterilecektir.

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: GİT201 Görsel İletişim Tasarım Stüdyosu 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Baskının tarihçesi, sanatçı ve eserlerinin incelenmesi. Farklı materyallerin baskı etkilerinin araştırılması. Proje bazlı tasarım oluşturulması, kalıp hazırlanması, prova baskı ve seri baskı.
Ders Kodu ve Adı: GİT203 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı 1
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bilgisayar destekli grafik tasarımda dijital imgelerle ilgili temel kavramlar, Adobe İllüstratör programının özellikleri.
Ders Kodu ve Adı: GİT205 Temel Fotoğrafçılık
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Fotoğraf makinesini tanıma, ışık bilgisi, kompozisyon, aksiyon bilgisi, portre fotoğrafçılığı, haber fotoğrafçılığı, belgesel, hareket, coğrafya, görebilmek, gösterebilme vb.
Ders Kodu ve Adı: GİT207 Semiyoloji
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: İletişim ve Göstergebilim, Gösterge, Gösterge Türleri, Göstergebilimin işlevleri, Dilsel gösterge, Dil-dışı gösterge, Sembol, Kültürel göstergeler, Kültürel göstergelerin değişik metinlerde kullanımı, Resim-Reklam-Afiş gibi görsel metinlerde gösterge kullanımı, Anlatı, Anlatı çözümlemesi ve uygulamalar.
Ders Kodu ve Adı: GİT209 İletişim Sosyolojisi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: İletişim ve sosyoloji ilişkisi, iletişim sosyolojisinin alanları, kitle iletişim araçlarının sosyolojik boyutu dersin temel konusudur. Kitle iletişim kavramının ortaya çıkması ve yarattığı toplumsal dönüşümler ve bu bağlamda kitle iletişim kavramı ve ortaya çıkışı, kitle iletişim araştırmalarının tarihsel gelişimi kısaca ele alınarak kitle iletişimde liberal ve eleştirel yaklaşımlar, medyada kimlik ve temsil, küreselleşme ve tüketim toplumu, internetin getirdiği toplumsal açılımlar ders kapsamında incelenecektir.
Ders Kodu ve Adı: GİT211 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Ders, genel olarak haber kavramı, haberin tanımı ve haber değerinin tartışılması, haberin yapısı, haber yazım kuralları ve haberin unsurları, haber üslubu, farklı yayın organları için haber yazımı, 5N1K kuralı ile farklı haber yazma tekniklerinin ve haberin değerlendirilme aşamaları ile gerçekleştirilecektir.
Ders Kodu ve Adı: GİT212 Medya Tarihi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Ders; Türkiye’de basının doğuşu, ilk gazeteler, geçmiş dönemlerde basının yasal durumu, Tanzimat döneminden Cumhuriyet’in ilk dönemlerine ve oradan da günümüze kadar olan dönemde basınımızın gelişimi ile basın sektöründeki holdingleşme gibi konuları kapsar.
Ders Kodu ve Adı: GİT431 Senaryo
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Senaryoyu oluşturan öğeler tanımlanacak, sonrasında dersi alan bütün öğrencilerin katılımıyla tam bir senaryo yazımı gerçekleştirilecek, dönem sonunda son halini alacak senaryoyu yazma sürecinde senaryo unsurları öğretilecek, tartışılacak. Ayrıca öğrenciler bireysel olarak da birer film senaryosu hikayesi yazacak.
Ders Kodu ve Adı: AİİT201 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ile bunların Atatürk dönemindeki inkılâplara etkisi örneklerle açıklanmalıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devleti kurtarma adına ortaya atılan ideolojilerden Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık, Garpçılık (Batıcılık), Sosyalizm gibi akımlar tanıtılmalı, Kurtuluş Savaşı’nın; Mustafa Kemal tarafından işgalleri bitirmek, ulusal-halk egemenliğine dayalı bir devlet kurma süreci olarak yönetildiği işlenmelidir.
Ders Kodu ve Adı: GİT226 Pazarlama İletişimi (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 5)
Ders İçeriği: Pazarlama İletişimi kavramı ve öğeleri incelenerek genel bakış açısıyla pazarlama iletişimi karması elemanlarından reklam, halkla ilişkiler, kişissel satış, satış tutundurma, ürün-ambalaj ve dağıtım, sponsorluk, sosyal sorumluluk gibi unsurlar detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: GİT321 Sinema Tarihi (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 5)
Ders İçeriği: 19. yüzyılın sonundan günümüze dek uzanan süreçte, sinemanın gelişimini diğer sanat dalları ile bağlantılı olarak ele alır. Başlıca sanat akımlarının yanı sıra sinemaya özgü akım ve ekolleri inceler. Sinemanın teknolojik, sanatsal ve iletişimsel gelişimini, dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel şartları ile paralel olarak ele alır ve anlamlandırır.
Ders Kodu ve Adı: GİT006 Çekim Teknikleri (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 5)
Ders İçeriği: Kamera, Kurgu, Çekim Teknikleri, Çekim Açıları, Işık Kullanma, Ekipman Kontrolü ve Kullanabilme, Paket Programlar Üretimi, Belgesel Çekimi, Haber Çekimi, Çekim açısı belirleyebilme.
Ders Kodu ve Adı: GİT011 Tipografi (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 5)
Ders İçeriği: Yazının tarihsel süreç içindeki gelişimi ve yazı örnekleri, grafik sanatında tipografinin yeri ve önemi, masa üstü yayıncılık alanında tipografik çalışmalar, sanat akımları ve tipografinin etkilerini göstermek.

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: GİT202 Görsel İletişim Tasarım Stüdyosu 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Öğrencinin temel grafik tasarımı disiplinine uygun anlatım dilini oluşturabilmesi için grafik tasarımın ilke ve kuralları öğretilir. Bu kavramlarla uygulama sürecinde tasarım üretme olanağı becerisi kazandırılır.
Ders Kodu ve Adı: GİT204 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı 2
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bilgisayar destekli grafik tasarımda dijital imgelerle ilgili temel kavramlar, Adobe After Effects programının özellikleri.
Ders Kodu ve Adı: GİT206 Dijital Fotoğrafçılık
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Görsel iletişim, dijital fotoğrafta temel beceriler, etkili sözsüz iletişim, dijital fotografın hızlı iletişime katkıları vb.
Ders Kodu ve Adı: GİT208 Bütünleşik Pazarlama
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Derste, belirlenmiş zaman, maliyet parametreleri içinde ve net hedefler doğrultusunda, pazar bölümlemesine ve hedef pazarlara dayalı etkili pazarlama kampanyaları elde etmek için, bir kuruluşun IMC programında yer alan reklam ve diğer tanıtım araçlarının rolü vurgulanır.
Ders Kodu ve Adı: GİT210 Grafik Animasyon
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: After Effect programı ile hareketli banner yapımı, logo canlandırma ve hareketli görseller hazırlamak
Ders Kodu ve Adı: AİİT202 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: GİT423 Kurgu
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 5)
Ders İçeriği: Kurgunun kuramını oluşturan ilk yönetmen ve kurgucuların kuramlarını öğrenme, kurgunun temel işlevlerini anlama ve öğrenme, kurguda kullanılan yöntemlerin gösterilmesi ve temel kurgu yapma bu dersin içeriğidir.
Ders Kodu ve Adı: GİT401 İletişim Hukuku
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Temel Hak ve Özgürlükler, İnsan Hakları, İfade Özgürlüğü ve Anayasal Temelleri, Kitle İletişimine ve Kitle İletişim Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler, Basın Hukuku, Basında Sorumluluk, Cevap ve Düzeltme Hakkı, Radyo–Televizyon Hukuku, Radyo–Televizyon Kuruluşlarının Denetimi ve Kurumsal Yapı, Sinema–Video Hukuku ve Kurumsal Yapı, İnternet Yoluyla İletişimde Cezai ve Hukuksal Sorumluluk.
Ders Kodu ve Adı: GİT299 Staj 1
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: GİT321 Sinema Tarihi (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 5)
Ders İçeriği: 19. yüzyılın sonundan günümüze dek uzanan süreçte, sinemanın gelişimini diğer sanat dalları ile bağlantılı olarak ele alır. Başlıca sanat akımlarının yanı sıra sinemaya özgü akım ve ekolleri inceler. Sinemanın teknolojik, sanatsal ve iletişimsel gelişimini, dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel şartları ile paralel olarak ele alır ve anlamlandırır.
Ders Kodu ve Adı: GİT006 Çekim Teknikleri (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 5)
Ders İçeriği: Kamera, Kurgu, Çekim Teknikleri, Çekim Açıları, Işık Kullanma, Ekipman Kontrolü ve Kullanabilme, Paket Programlar Üretimi, Belgesel Çekimi, Haber Çekimi, Çekim açısı belirleyebilme.
Ders Kodu ve Adı: GİT438 Etkili İletişim (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 5)
Ders İçeriği: İletişim, İletişim Modelleri, Etkili İletişim, Etkili İletişimin Amaçları, İşlevleri, Etkili sözlü ve sözsüz iletişim, Etkili İletişimde temel beceriler, iletişim sürecinde engeller ve gürültü kavramı, Etkili konuşma, Etkili Dinleme vb.
Ders Kodu ve Adı: GİT440 Diksiyon ve TV’de Beden Dili (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 5)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: GİT430 İleri Tipogafi (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 5)
Ders İçeriği: Sanat Akımlarının incelenmesi ve araştırılması. Tipografi ve afişe sanat akımlarının yansıtılması.

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: GİT350 Marka Yönetimi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İletişim, marka, marka bileşenleri, marka kimliği, marka çağrışımları, logo-slogan-konumlandırma, kültürel göstergeler ve marka, lovemark olmak, marka yönetimi, marka iletişimi, marka iletişimi ve reklam iletileri, markalardan değişik marka kimliği uygulamaları, marka hikayeleri.
Ders Kodu ve Adı: GİT303 Web Tasarımı 1
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bu ders, güncel mobil cihazlara yönelik ilke ve kuramları öğrenerek, ilgili cihazlara yönelik web sayfası ve mobil uygulamalara ait ara yüz grafik ve görselleştirmelerini başarılı bir şekilde yapım yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenmesidir.
Ders Kodu ve Adı: GİT311 Diplomasi Haberciliği
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Diplomasi haberciliği ve Diplomasi haberciliğine ilişkin temel kavramlar, Diplomasi haberciliğinde haber toplama ve yazma süreci, Diplomasi muhabirliği ilişkilerinin ve tekniklerinin öğretilmesi, uygulamalar.
Ders Kodu ve Adı: GİT428 Kısa Film
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kısa film, belgesel film, deneysel film tanımları öğrenilir. Açı ve ölçek seçimi, ışıklandırma, mekan düzenleme gibi, çekim için gerekli teknik ve sanatsal konular üzerinde çalışılır. Film kurgusu hakkında temel bilgiler verilir. Kısa film örnekleri üzerinde çözümleme pratiği yapılır.
Ders Kodu ve Adı: GİT324 Sosyal Medya
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Sosyal medya ve yeni medya kuramları, Sosyal medya ve siyaset, sosyal medya ve gazetecilik, sosyal medya ve yeni medya ilişkisi, sosyal medya ekonomisi, Türkiye ve dünyada sosyal medyanın kullanım alanları, sosyal medya istatistikleri, sosyal medya araştırmaları, sosyal medyanın pazarlama aracı olarak kullanımı, sosyal medyada reklamcılık, sosyal medya ve televizyon, sosyal medya ve sinema, sosyal medya ve pazarlama, sosyal medyada reklam,  sosyal medya ve itibar yönetimi, sosyal medya ve hukuki düzenlemeler, sosyal medya uzmanlığı, sosyal medya uygulamaları.
Ders Kodu ve Adı: GİT325 İnternet Yayıncılığı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: İnternet Yayıncılığı, İnternet Yayıncılığı araçları, İnternet Ortamındaki Yayın Türleri, Digital Medya Kuramları, Siber Kültür, Sosyal Medya Kanalları, İnternet Sitesi Tasarım İlkeleri
Ders Kodu ve Adı: GİT328 Ambalaj Tasarımı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Standartların kullanımı – Tasarlanmış karton ambalaja uygun pencere açma işlemi – Tasarımın Bir numune ürünün ölçülmesi ve buna uygun karton ambalajın çizimi – Malzeme seçimi ve maketin hazırlanması – Hazırlanan maketin numuneye uygunluğunun test edilmesi ve düzeltmelerin yapılması – Çoklu montaj çizimi.
Ders Kodu ve Adı: GİT422 Yayın Tasarımı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: GİT429 Karakter Tasarımı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Karakter oluşturmanın ilk basamağında yer alan unsurların aktarılmasını kapsar.
Ders Kodu ve Adı: GİT009 Belgesel Sinema (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Belgesel filmin geçmişi, gelişimi, türleri ve yapım methodları ile bir belgesel filmin tüm yapım süreçleri dersin içeriğini oluşturur.
Ders Kodu ve Adı: GİT011 Tipografi (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Yazının tarihsel süreç içindeki gelişimi ve yazı örnekleri, grafik sanatında tipografinin yeri ve önemi, masa üstü yayıncılık alanında tipografik çalışmalar, sanat akımları ve tipografinin etkilerini göstermek.
Ders Kodu ve Adı: GİT420 Medya Atölyesi 1 (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Haber toplama yöntemleri, haber yazım kuralları, haber düzenleme, röportaj teknikleri, yayıncılık, fotoğraf uygulamaları, haber video ve grafik uygulamaları
Ders Kodu ve Adı: GİT420 Medya Atölyesi 3 (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Haber toplama yöntemleri, haber yazım kuralları, haber düzenleme, röportaj teknikleri, yayıncılık, fotoğraf uygulamaları, haber video ve grafik uygulamaları
Ders Kodu ve Adı: GİT444 İnternet Reklamcılığı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Dersin içeriği öncelikle reklamcılığın kavramsal tanımlaması ve gelişimi ile başlamakta, geleneksel reklamcılıktan dijital reklamcılığa tarihi süreç irdelenmektedir. Devamında yeni nesil reklamcılık anlayışı ve internet mecrasının reklamcılıkta kullanımı ve internet reklamcılığı çeşitleri uygulama örnekleri ile anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: GİT007 3 Boyutlu Grafik Animasyon 1 (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Konu ile ilgili teorik bilgilendirme, örnek gösterme, uygulama eskizleri yaptırma, eleştirme ve özgün ürüne ulaşma.

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: GİT302 Medya İşletmeciliği ve Girişimcilik
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Dersin kapsamında; basın işletmeleri ile ilgili tanımlar ve kavramlar, basın işletmelerinin özellikleri, işlevleri ve organizasyon yapısı, basın işletmelerinde işletme fonksiyonları, reklam, yeni ekonomi, rekabet ve günümüzde medya yapılanması ile medyanın etkinliği gibi konular yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: GİT304 Web Tasarımı 2
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: GİT306 Medya ve Etik
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İletişim etiği, Hukuk, kültür ve etik, Meslek Etiği, Medya Etiği, Vicdan ve iş ahlakı, Medya Etik kuralları, Yeni medya ve Etik kavramları gözlem ile farkındalık yaratıp; anlatım ve örnek vaka araştırmaları ile beraber aktarılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: GİT308 Yeni Medya Haberciliği
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: İnternet Gazeteciliği, Yeni Medya’nın özellikleri, Geleneksel Medya ile Yeni medyanın karşılaştırması,  İnternetle ortaya çıkan Yeni Haber Teknikleri, İnternet TV, Multimedya, Yasal düzenlemeler…
Ders Kodu ve Adı: GİT310 TV’de Kayıt ve Montaj
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kamera, Kurgu, Çekim Teknikleri, Çekim Açıları, Işık Kullanma, Ekipman Kontrolü ve Kullanabilme, Paket Programlar Üretimi, Belgesel Çekimi, Haber Çekimi, TV Programı Çekimi
Ders Kodu ve Adı: GİT309 TV’de Yapım ve Yönetim
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: TV programının geçmişi, gelişimi, türleri ve yapım methodları ile bir TV Programının tüm yapım ve yönetim süreçleri dersin içeriğini oluşturur.
Ders Kodu ve Adı: GİT399 Staj 2
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: GİT325 İnternet Yayıncılığı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: İnternet Yayıncılığı, İnternet Yayıncılığı araçları, İnternet Ortamındaki Yayın Türleri, Digital Medya Kuramları, Siber Kültür, Sosyal Medya Kanalları, İnternet Sitesi Tasarım İlkeleri
Ders Kodu ve Adı: GİT326 İllüstrasyon (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Derste temel illustrasyon prensipleri, geleneksel ve dijital resimleme teknikleri uygulamalı olarak öğretilir.
Ders Kodu ve Adı: GİT328 Ambalaj Tasarımı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Standartların kullanımı – Tasarlanmış karton ambalaja uygun pencere açma işlemi – Tasarımın Bir numune ürünün ölçülmesi ve buna uygun karton ambalajın çizimi – Malzeme seçimi ve maketin hazırlanması – Hazırlanan maketin numuneye uygunluğunun test edilmesi ve düzeltmelerin yapılması – Çoklu montaj çizimi.
Ders Kodu ve Adı: GİT422 Yayın Tasarımı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: GİT007 3 Boyutlu Grafik Animasyon 2 (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: GİTGit441 Etkili Sunum ve Söyleşi Teknikleri (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: İletişim, İletişim Modelleri, Etkili İletişim, Etkili İletişim ve Sunumun Amaçları, İşlevleri, Etkili Sunum ve Sözsüz İfade, Etkili Sunumda Beden Dili ve Mimikler, Etkili Sunum Sürecindeki Engeller ve Gürültü Kavramı, Etkili Konuşmaya Duygu Katımı ve Etkili Sunumda Dinleme vb.
Ders Kodu ve Adı: GİT430 İleri Tipografi (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Sanat Akımlarının incelenmesi ve araştırılması. Tipografi ve afişe sanat akımlarının yansıtılması.
Ders Kodu ve Adı: GİT433 Medya Atölyesi 2 (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Ders; gazetecilik mesleğinin özellikleri ve işlevleri, gazetecinin temel ilke ve görevleri, toplumda gazeteciliğin rolü ve önemi, haber kavramı, haber yazmanın temel kuralları ve uygulamaları gibi konuları kapsar.
Ders Kodu ve Adı: GİT435 Medya Atölyesi 4 (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Ders; gazetecilik mesleğinin özellikleri ve işlevleri, gazetecinin temel ilke ve görevleri, toplumda gazeteciliğin rolü ve önemi, haber kavramı, haber yazmanın temel kuralları ve uygulamaları gibi konuları kapsar.
Ders Kodu ve Adı: GİT444 İnternet Reklamcılığı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Dersin içeriği öncelikle reklamcılığın kavramsal tanımlaması ve gelişimi ile başlamakta, geleneksel reklamcılıktan dijital reklamcılığa tarihi süreç irdelenmektedir. Devamında yeni nesil reklamcılık anlayışı ve internet mecrasının reklamcılıkta kullanımı ve internet reklamcılığı çeşitleri uygulama örnekleri ile anlatılacaktır.

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: GİT409 Halkbilimi 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Kültür, kültürün tanımları ve alt grupları, antropolojinin çalışma alanları, ötekileştirme, ekonomik sistemler, göç konusu toplumsal değişim ve antropolojinin bu konuda sunduğu öneriler.
Ders Kodu ve Adı: GİT115 Sınai Haklar, Fikri Mülkiyet Hakları
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: GİT497 Bitirme Projesi 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 8 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6  / ECTS;  AKTS: 10)
Ders İçeriği: Ders kapsamında, öğrencinin seçmiş olduğu projenin ön hazırlık, yapım ve yapım sonrası çalışmalarına yönelik akademik, teknik ve sanatsal destek verilir.
Ders Kodu ve Adı: GİT325 İnternet Yayıncılığı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: İnternet Yayıncılığı, İnternet Yayıncılığı araçları, İnternet Ortamındaki Yayın Türleri, Digital Medya Kuramları, Siber Kültür, Sosyal Medya Kanalları, İnternet Sitesi Tasarım İlkeleri.
Ders Kodu ve Adı: GİT327 Portfolyo Tasarımı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Ürünün tasarım-üretim-tüketim-pazarlama-kullanım süreçlerini yorumlayabilme, Etkin iletişim kurabilme, Tasarım disiplininin yaşam döngüsü içindeki etkilerini anlama-yorumlama-öngörme yetkinliğine sahip olabilme.
Ders Kodu ve Adı: GİT007 3 Boyutlu Grafik Animasyon 1 (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: )
Ders İçeriği: Konu ile ilgili teorik bilgilendirme, örnek gösterme, uygulama eskizleri yaptırma, eleştirme ve özgün ürüne ulaşma.
Ders Kodu ve Adı: GİT450 Kültür Tarihi (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Kültür, kültürün unsurları/türleri/öğeleri, kültür tarihi, kültür tarihçileri, medeniyet, gelenek, kültürel miras, maddi ve manevi kültür.
Ders Kodu ve Adı: GİT420 Medya Atölyesi 1 (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Haber toplama yöntemleri, haber yazım kuralları, haber düzenleme, röportaj teknikleri, yayıncılık, fotoğraf uygulamaları, haber video ve grafik uygulamaları.
Ders Kodu ve Adı: GİT434 Medya Atölyesi 3 (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Haber toplama yöntemleri, haber yazım kuralları, haber düzenleme, röportaj teknikleri, yayıncılık, fotoğraf uygulamaları, haber video ve grafik uygulamaları.
Ders Kodu ve Adı: GİT444 İnternet Reklamcılığı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Dersin içeriği öncelikle reklamcılığın kavramsal tanımlaması ve gelişimi ile başlamakta, geleneksel reklamcılıktan dijital reklamcılığa tarihi süreç irdelenmektedir. Devamında yeni nesil reklamcılık anlayışı ve internet mecrasının reklamcılıkta kullanımı ve internet reklamcılığı çeşitleri uygulama örnekleri ile anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: GİT442 Film Analizi (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Film analizi yöntemleri öğrenilir, tartışılır. Seçilen örnek filmler içerik ve biçim anlamında analiz edilir. Analize ışık tutacak okumalar yapılır. Fikirler tartışılır.
Ders Kodu ve Adı: GİT016 Etkili İletişim (Serbest Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: İletişim, İletişim Modelleri, Etkili İletişim, Etkili İletişimin Amaçları, Etkili İletişimin İşlevleri, Etkili sözlü ve sözsüz iletişim, Etkili İletişimde temel beceriler, Etkili İletişim Teknikleri, İletişim sürecinde engeller ve gürültü kavramı, Etkili konuşma, Etkili Dinleme, Etkili Konuşma (Hazırlıklı/hazırlıksız), İletişim Sorunlarına Çözüm Geliştirebilme,   vb.
Ders Kodu ve Adı: GİT017 Sinema Tarihi (Serbest Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: 19. yüzyılın sonundan günümüze dek uzanan süreçte, sinemanın gelişimini diğer sanat dalları ile bağlantılı olarak ele alır. Başlıca sanat akımlarının yanı sıra sinemaya özgü akım ve ekolleri inceler. Sinemanın teknolojik, sanatsal ve iletişimsel gelişimini, dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel şartları ile paralel olarak ele alır ve anlamlandırır.
Ders Kodu ve Adı: GİT018 Kültürel Antropoloji (Serbest Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kültür, kültürün tanımları ve alt grupları, antropolojinin çalışma alanları, ötekileştirme, ekonomik sistemler, göç konusu toplumsal değişim ve antropolojinin bu konuda sunduğu öneriler.
Ders Kodu ve Adı: GİT019 Medya ve Ulusal Güvenlik (Serbest Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Ders, haftalık program istikametinde sınıfta ve anlatım şeklinde icra edilecektir. Bu kapsamda ilk ders saatinde kavramsal çerçeve çizilecektir. Öğretim üyesinin anlatımını müteakip, öğrenci merkezli tartışma icra edilecektir. İkinci ders saatlerinde yaşanmış olaylardan faydalanılacak, vakalar tespit edilerek analizler yapılacaktır. Bu çerçevede öğrenciler, ders öncesinde araştırma yaparak bir vakayı ele almaya hazır olacaktır.

Dersin değerlendirilmesinde derse katılım %10, vize sınavı %30, final sınavı %60 düzeyinde etki edecektir. Sınavlarda kavramsal çerçeveye yönelik bilgi ölçebilen sorular yanında vaka analizlerinin yapılması istenebilecektir. Bu nedenle örneklemler üzerinde yapılan tartışmaların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Derste akademik sınırlar dahilinde tartışmalar yapılacak, herhangi bir öğrenci ve sosyal gruba yönelik ön yargıyı temsil eden söylemlerden kaçınılacaktır.

Ders Kodu ve Adı: GİT001 Medya Okuryazarlığı (Serbest Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Kitle İletişim Sistemleri, Göstergebilim ve Analiz, Eleştirel Okuma, Kitle İletişimin Ekonomi-Politiği, Kültür ve Medya.

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: GİT410 Halkbilimi 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Halk biliminin alanı, konuları; bunlar üzerinde derleme ve araştırma çalışmaları. Halk müziği, oyunları, hekimliği, el sanatları, edebiyatı, mutfağı, inanışları; gelenekler ve töreler, geçiş dönemleri, seyirlik oyunlar, çocuk oyunları.
Ders Kodu ve Adı: GİT406 Retorik
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: İletişim, İletişim Modelleri, İletişim ve İkna, Aristoteles ve Retorik, Aristoteles ve İkna, İkna ve oluşturucuları, Retorik türleri, Söz sanatları, Dilsel metinlerinde söz sanatları (figür kullanımı), Görsel metinlerde söz sanatları(figür kullanımı),
Ders Kodu ve Adı: GİT498 Bitirme Projesi 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 8 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6  / ECTS;  AKTS: 10)
Ders İçeriği: Ders; bitirme projesine için seçilen konuya yönelik olarak, öğrencinin hedeflediği saha üzerinde çalışma, yönlendirme, kaynak araştırması, uygulamaya yönelik olası durumların araştırılması ve bitirme projesinin sonlandırılması gibi konuları kapsar.
Ders Kodu ve Adı: GİT001 Medya Okuryazarlığı (Serbest Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kitle İletişim Sistemleri, Göstergebilim ve Analiz, Eleştirel Okuma, Kitle İletişimin Ekonomi-Politiği, Kültür ve Medya.
Ders Kodu ve Adı: GİT017 Sinema Tarihi (Serbest Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: 19. yüzyılın sonundan günümüze dek uzanan süreçte, sinemanın gelişimini diğer sanat dalları ile bağlantılı olarak ele alır. Başlıca sanat akımlarının yanı sıra sinemaya özgü akım ve ekolleri inceler. Sinemanın teknolojik, sanatsal ve iletişimsel gelişimini, dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel şartları ile paralel olarak ele alır ve anlamlandırır.
Ders Kodu ve Adı: GİT016 Etkili İletişim (Serbest Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: İletişim, İletişim Modelleri, Etkili İletişim, Etkili İletişimin Amaçları, Etkili İletişimin İşlevleri, Etkili sözlü ve sözsüz iletişim, Etkili İletişimde temel beceriler, Etkili İletişim Teknikleri, İletişim sürecinde engeller ve gürültü kavramı, Etkili konuşma, Etkili Dinleme, Etkili Konuşma (Hazırlıklı/hazırlıksız), İletişim Sorunlarına Çözüm Geliştirebilme,   vb.
Ders Kodu ve Adı: GİT003 Kültürlerarası İletişim (Serbest Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: İletişim, Kültür, Kültür Türleri, Kültürel göstergeler, Kültüre özgü semboller, sözsüz iletişim ve kültürel farklılıklar, Mekan dili ve Kültür, Küreselleşme, Yerellik, Kü-yerellik kavramı, Öteki Kavramı, Kültürel kuramlar, Görsel metinlerde kültürlerarasılık.
Ders Kodu ve Adı: GİT018 Kültürel Antropoloji (Serbest Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kültür, kültürün tanımları ve alt grupları, antropolojinin çalışma alanları, ötekileştirme, ekonomik sistemler, göç konusu toplumsal değişim ve antropolojinin bu konuda sunduğu öneriler.
Ders Kodu ve Adı: GİT019 Medya ve Ulusal Güvenlik (Serbest Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Ders, haftalık program istikametinde sınıfta ve anlatım şeklinde icra edilecektir. Bu kapsamda ilk ders saatinde kavramsal çerçeve çizilecektir. Öğretim üyesinin anlatımını müteakip, öğrenci merkezli tartışma icra edilecektir. İkinci ders saatlerinde yaşanmış olaylardan faydalanılacak, vakalar tespit edilerek analizler yapılacaktır. Bu çerçevede öğrenciler, ders öncesinde araştırma yaparak bir vakayı ele almaya hazır olacaktır.

Dersin değerlendirilmesinde derse katılım %10, vize sınavı %30, final sınavı %60 düzeyinde etki edecektir. Sınavlarda kavramsal çerçeveye yönelik bilgi ölçebilen sorular yanında vaka analizlerinin yapılması istenebilecektir. Bu nedenle örneklemler üzerinde yapılan tartışmaların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Derste akademik sınırlar dahilinde tartışmalar yapılacak, herhangi bir öğrenci ve sosyal gruba yönelik önyargıyı temsil eden söylemlerden kaçınılacaktır.

Ders Kodu ve Adı: GİT325 İnternet Yayıncılığı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: İnternet Yayıncılığı, İnternet Yayıncılığı araçları, İnternet Ortamındaki Yayın Türleri, Digital Medya Kuramları, Siber Kültür, Sosyal Medya Kanalları, İnternet Sitesi Tasarım İlkeleri.
Ders Kodu ve Adı: GİT008 3 Boyutlu Grafik Animasyon 2 (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: GİT450 Kültür Tarihi (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Kültür, kültürün tanımları ve alt grupları, antropolojinin çalışma alanları, ötekileştirme, ekonomik sistemler, göç konusu toplumsal değişim ve antropolojinin bu konuda sunduğu öneriler.
Ders Kodu ve Adı: GİT433 Medya Atölyesi 2 (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Ders; gazetecilik mesleğinin özellikleri ve işlevleri, gazetecinin temel ilke ve görevleri, toplumda gazeteciliğin rolü ve önemi, haber kavramı, haber yazmanın temel kuralları ve uygulamaları gibi konuları kapsar.
Ders Kodu ve Adı: GİT435 Medya Atölyesi 4 (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Ders; gazetecilik mesleğinin özellikleri ve işlevleri, gazetecinin temel ilke ve görevleri, toplumda gazeteciliğin rolü ve önemi, haber kavramı, haber yazmanın temel kuralları ve uygulamaları gibi konuları kapsar.
Ders Kodu ve Adı: GİT444 İnternet Reklamcılığı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Dersin içeriği öncelikle reklamcılığın kavramsal tanımlaması ve gelişimi ile başlamakta, geleneksel reklamcılıktan dijital reklamcılığa tarihi süreç irdelenmektedir. Devamında yeni nesil reklamcılık anlayışı ve internet mecrasının reklamcılıkta kullanımı ve internet reklamcılığı çeşitleri uygulama örnekleri ile anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: GİT327 Portfolyo Tasarımı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Ürünün tasarım-üretim-tüketim-pazarlama-kullanım süreçlerini yorumlayabilme, Etkin iletişim kurabilme, Tasarım disiplininin yaşam döngüsü içindeki etkilerini anlama-yorumlama-öngörme yetkinliğine sahip olabilme
Ders Kodu ve Adı: GİT442 Film Analizi (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Film analizi yöntemleri öğrenilir, tartışılır. Seçilen örnek filmler içerik ve biçim anlamında analiz edilir. Analize ışık tutacak okumalar yapılır. Fikirler tartışılır.