Tanıtım | Görsel İletişim Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Tanıtım

Görsel İletişim Tasarımı Bölümümüz, hem sanatsal hem de teknolojik anlamda donanımlı, kreatif ve eleştirel düşünebilen, iletişim teknolojilerine hakim, doğru ve etkili tasarım yapma becerisi kazanmış, etkin iletişim stratejileri geliştirebilen, evrenseli takip ederken, yerelin ihtiyaçlarının da farkında olan görsel iletişim uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fakültemizin ders programı, kuramsal ve uygulamalı derslerin bir arada yürütülmesi prensibi ile oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz kuramsal olarak ihtiyaç duyacakları bilgileri edinirlerken, bir yandan da tasarımın tüm süreçlerini uygulayarak öğrenirler. Bir tasarım fikrinin geliştirilmesi, planlanması, sunumu ve uygulanması aşamalarını tek tek öğrenerek sektöre hazır tasarımcılar olarak yetiştirilirler.

Fakültemiz, çeşitli mesleki faaliyetler ile eğitim programını zenginleştirmektedir. Sektörel konferanslar, atölye çalışmaları, festivaller, geziler, yurt dışı eğitim işbirlikleri ve staj olanakları ile desteklenen öğrencilerimizin iş yaşamına hazır olarak mezun olmaları temel hedefimizdir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz, tasarımın her alanında varlık gösterebilir; Grafikerlik, sosyal medya yöneticiliği, web tasarım uzmanlığı, fotoğrafçılık, masa üstü yayıncılık, sinema – tv veya internet için görsel tasarım oluşturma gibi tasarım ile ilgili hemen her alanda çalışabilirler.