GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Tanıtım

Görsel İletişim Tasarımı Bölümümüz, hem sanatsal hem de teknolojik bilgi ve beceriye sahip,  iletişim teknolojilerine hakim, tasarımın ilkelerini bilen, sorunlarına çözüm üretebilen,  kreatif, doğru tasarımlar yapabilen, etkin iletişim stratejileri geliştirebilen, evrenseli takip eden ama aynı zamanda yerelin ihtiyaçlarının farkında, disiplinler arası düşünebilen görsel iletişim tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ders programımız bir tasarımın tüm süreçlerini, daha fikir aşamasından başlayarak, fikri geliştirme, planlama, sunum ve uygulama dahil olmak üzere, aşama aşama ele alarak, bir görsel tasarımcının ihtiyacı olan tüm bilgiyi ona sunmaktadır. Aynı zamanda, sektörel konferanslar, yıl içinde düzenlenen etkinlikler, yurt dışı eğitim işbirlikleri ve staj anlaşmalarıyla daha mezun olmadan öğrencinin uygulamada deneyim kazanmasını sağlamaya yöneliktir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz, sosyal medya, mobil cihazlar, sinema, televizyon ve internet için görsel tasarımlar yapmaya hazır olur; web-grafik tasarımı, masaüstü yayıncılık, reklam ajansları, kurumsal iletişim bölümleri, fotoğraf,  sinema ve televizyon gibi alanlarda çalışabilir.