GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Bir İletişim Aracı Olarak Sanat Nasıl Okunur?

Bir İletişim Aracı Olarak Sanat Nasıl Okunur?

Ünlü ressam Peyami Gürel, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ‘’Bir İletişim Aracı Olarak Sanat Nasıl Okunur?” adlı bir konferansı düzenledi.

Bir Sanatçının Perspektifinden Sanat Nasıl Okunur?

HKÜ İletişim Fakültesi’nde düzenlenen konferansa İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Sanatçı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine bir sanatçının perspektifinden resmin nasıl okunması gerektiğini anlattı.

Rönesans’tan günümüze sanatın yüklendiği işlev üzerinde duran sanatçı, Massaccio’nun Meryem ve Çocuğu tablosundan başlayarak resim sanatının tarih içerisinde geçirdiği dönüşümleri açıklamanın yanında bir sanat eserini değerli kılan unsurlar üzerinde de durdu. Burjuvazinin ve akademilerin görsel anlatıya olan etkisine de değinen sanatçı, farklı resim örnekleri üzerinden; biçim okuması, renk ve görüntü okuma biçimleri, eserin izleyen kişideki olası etkileri, kompozisyonun geometrisi, renk kullanımı, alan derinliği ve fırça kullanımı gibi konulara da değindi.

Sanatçı, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.