Lisans Program Yeterliliği | Görsel İletişim Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Lisans Program Yeterliliği

Görsel İletişim Tasarımı lisans programı, 4 yıllık, tam zamanlı bir programdır. Eğitim dili Türkçe’dir ve zorunlu hazırlık sınıfı yoktur.

Öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonucuna göre gerçekleşir. ÖSYM ve DGS  ile bölüme kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce tamamladıkları ortak dersleri ayrıntılı transkriptlerini ekledikleri bir dilekçe ile bölümümüze bildirerek muafiyet talep edebilirler. Başvurular Fakülte İntibak ve Muafiyet Komisyonu tarafından değerlendirilir.

Görsel İletişim Tasarımı öğrencileri, kurum içi ve kurum dışı olmak üzere iki zorunlu staj yapar. Öğrenciler 7. ve 8. yarıyılda bitirme projesi almak zorundadır. Bitirme projesi, çalışma alanına göre proje ya da tez  temelli olabilir. Görsel İletişim Tasarımı Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Görsel İletişim Tasarımı alanında Lisans derecesi alır ve “Görsel İletişim Tasarımcısı” unvanını kazanırlar.