Bitirme Projesi | Görsel İletişim Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Bitirme Projesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğrencileri 7. yarıyılda GİT497 Bitirme Projesi 1, 8. yarıyılda GİT498 Bitirme Projesi 2 alırlar. Bitirme Projesi; İletişim Bilimleri, Reklamcılık, Sanat ve Tasarım, Grafik, Sinema alanlarında hazırlanabilir.

7. yarıyılda öğrenci bitirme projesi ile ilgili hazırladığı çalışma planını, dökümanlarını ve yöntemini Bitirme Projesi Danışmanına teslim eder.

8. yarıyılda Projesini danışmanı ve bitirme projesi jürisine sunar ve jüri tarafından puanlanır. Geçer puan alan öğrenci mezuniyet hakkı kazanır.